אצלנו אין לידים כפולים!

לאחר השארת פנייה ראשונית, במידה והגולש יבחר לפתוח את חלון השיחה של הנציגה בשנית, תוצג לו הודעה שפרטיו נשמרו במערכת ויטופלו בהקדם.

לא תינתן אפשרות לנהל שיחה נוספת לאחר השארת פנייה. במידה והגולש ינסה לשלוח פנייה שניה באותו יום, פנייה זו לא תשלח והלקוח לא יחוייב בגינה.